bytyFirmy v okolíInformaceNovinkyPraha 13

PRONÁJEM NEBYTOVÝCH PROSTOR NA VELKÉ OHRADĚ

Pronájem Praha 13.

Městská část Praha 13 – PRONÁJEM NEBYTOVÝCH PROSTOR NA VELKÉ OHRADĚ určených k podnikání. Poliklinika Janského 2254, Praha 5 Vyhlášení: 05. 02. 2020 Ukončení: 29. 02. 2020 Prodejna 17,81m2 Výše navrhovaného nájmu: 1 200 Kč za 1 m2 a 1 rok WC 1,60m2 Výše navrhovaného nájmu: 1 200 Kč za 1 m2 a 1 rok Celkem 19,41m2 Zájemci mohou podat v zalepené obálce označené slovem NEOTVÍRAT a adresou prostor sloužících podnikání, písemnou žádost s nabídkou ceny za pronájem 1 m2/rok, záměrem pronájmu, datem a dobou nájmu v souladu se zásadami do podatelny Uřadu MC P13 nejpozději do 13,00 hodin dne 28.02.2020. Upozornění: budoucí nájemce bude povinen zajistit změnu užívání pronajatého prostoru dle navrženého účelu pronájmu na vlastní náklady. Adresa prostoru: Poliklinika Janského 2254. Praha 5, Velké Ohrada 2.NP místnosti č. 203, 210, venkovní vchod Zdroj: MČ Praha 13